Lyduniverset 2.0
- en digital udstilling
Menu Teacher 2 Teacher
Luk
Teacher 2 Teacher

Velkommen til undervisersiden. Her kan du finde undervisningsforløb til fri afbenyttelse udarbejdet af undervisere fra Struer Statsgymnasium i fagene fysik, biologi og musik/psykologi. Al læringsmateriale er afprøvet og justeret. God fornøjelse.

< Tilbage
Musik, hjerne og læring

Undervisningsforløb i musik og psykologi

Formålet med forløbet er at undersøge musiks indvirkning på elevers evne til at løse kognitivt baserede opgaver – herunder om elevernes emotionelle oplevelse af den og viden om dens struktur har betydning for resultatet. Eleverne får således viden om, hvordan deres musikfaglige kompetencer kan anvendes som læringsredskab i andre fag. I psykologi kan de kognitive resultater danne baggrund for inspiration til senere eksperimentelt arbejde, fx i psykologi B/C på stx eller Internal Assessment for 2. års IB-elever.

Musik, hjerne og læring - forløbsoversigt

Bilag 1 - Sound exhibition - Activities

Bilag 2 - Erik Christensen - Musik går direkte i kroppen

Bilag 3 - Music, brain and learning - Listening schemes

Bilag 4 - Definitions of musical parameters

< Tilbage
Fysik

Formålet med forløbet er at give eleverne en grundlæggende forståelse for bølger, idet der tages udgangspunkt i sanseindtryk med lyd så som:

  • hvordan sammenhængen er imellem bevægelsen af en højtalermembran og frekvens

  • hvordan 3D-lyd kan snyde hjernen til at tro, at man er hos en frisør (lydens hastighed, frekvensspektrum)

  • hvordan en højtaler kan afspille forskellige frekvens-områder

  • hvordan akustik og efterklangstid er forskellig i biograf og en kirke.

Til hvert eksperiment er der en forklarende tekst således, at den enkelte elev selv kan vælge mellem en induktiv og en deduktivt tilgang til stoffet, alt efter elevens foretrukne læringsstil. Til forløbet hører der nogle spørgsmål, som eleven kan tage med sig rundt til de forskellige eksperimenter. Efterfølgende kan man skanne svarene ind, således at alle eleverne kan anvende svarene til i fællesskab at lave en Wiki over emnet, lyd. Underviseren sørger for, at der laves nogle grupper, og at hver gruppe får tildelt et eksperiment og/eller et emne at skrive en side om i Wiki. Som Wiki anvendes Wikispaces.

Forløbsoversigt

Spørgsmålsark

< Tilbage
Lyd, øret og evolution

Undervisningsforløb i biologi

Fokus i forløbet er udviklingen, anvendelsen og betydningen af lyd, hørelse og musik hos mennesker sammenlignet med hvaler og delfiner. Udgangspunktet er holdets oplevelse i lyduniverset, og forløbet udvikler sig derfra til at arbejde med lyd på flere forskellige niveauer og måder. Forløbet er en del af et større sammenhængende forløb om evolution, nerver og hormoner. ”Lydforløbet" dækker over ørets anatomi og musiks indvirkning på hukommelse, indlæring og stress.

Lyd, øret og evolution - forløbsoversigt

< Tilbage
Feedback

Her på siden kan du finde feedback fra undervisere, som har anvendt materiale fra Lyduniverset 2.0 i deres undervisning. Når du er færdig med dit forløb, vil vi også meget gerne høre fra dig. Vi beder dig derfor sende en mail til lyduniverset@struermuseum.dk med din feedback - så skal vi nok lægge det op.

Luk
Lyduniverset 2.0
- en digital udstilling
Binaural optageteknik

Du har nu prøvet at få klippet dit hår med lyd. Lyden i Den Virtuelle Frisør er et eksempel på, hvordan din hjerne kan skabe en følelse af rumlighed ved hjælp af dine øre alene. I formidlingsvideoerne kan du få mere viden om den binaurale teknik, som ligger bag lyden i Den Virtuelle Frisør, og hvad man kunne bruge den til. 

Hvad er binaural teknik?
Hvor kommer lyden fra?
Øret og rumfornemmelse
3D-lyd i F16 cockpit
To eksempler på 3D-lyd i cockpittet
Hjelmen i F16 flyet
Øreaftrykket
Computergeneret retning
Den Virtuelle Frisør

Velkommen til den første station i Lyduniverset 2.0. Her kan du få klippet dit hår – med lyd. Du skal tage hovedtelefoner på og starte eksperimentet på play-knappen i afspilleren til højre. Lyden i Den Virtuelle Frisør er skabt ved brug af den binaurale optageteknik. Du kan lære mere om binaural lyd, hvis du klikker på pilen nederst i venstre hjørne. 

Hos Frisøren

Tag hovedtelefoner på og tryk på play
1
9
Binaural lyd
;
Retningsbestemmelse af lyd

Hvis du hører en lyd til venstre for dig, så vil lyden nå dit venstre øre først og derefter med en lille forsinkelse nå dit højre øre. Herudover vil der også være en mindre volumenmæssig forskel. Dette bruger din hjerne til at bestemme, hvor lyden kommer fra. Eksperimentet, som du lige har prøvet, sætter fokus på dette. Løvebrølenes forskellige placeringer er i eksperimentet her på siden lavet ved hjælp af den binaurale optageteknik, som netop benytter forsinkelse mellem højre og venstre øre og volumenmæssig forskel til at skabe en fornemmelse af rumlighed. I videoerne kan du få mere viden om horisontal og vertikal lokationsevne og om cocktailparty-effekten.

Vertikal Lokationsevne
Horisontal lokationsevne
Cocktailparty effekten
HVOR KOMMER LØVEN FRA?

I dette eksperiment skal du prøve at gætte, hvor løvebrølet kommer fra. Der er ni runder, og du har ni svarmuligheder til hver runde – klik på den højttaler, du tror, lyden kommer fra. Husk at vende hovedtelefonerne rigtigt. Hvis du klikker på pilen i venstre hjørne, kan du få et indblik i, hvordan og hvorfor mennesket kan retningsbestemme lyd.

Spørgsmål 1 / 9

Hvor kommer lyden fra?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Svar 5

Svar 6

Svar 7

Svar 8

Svar 9

Spørgsmål 2 / 9

Hvor kommer lyden fra?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Svar 5

Svar 6

Svar 7

Svar 8

Svar 9

Spørgsmål 3 / 9

Hvor kommer lyden fra?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Svar 5

Svar 6

Svar 7

Svar 8

Svar 9

Spørgsmål 4 / 9

Hvor kommer lyden fra?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Svar 5

Svar 6

Svar 7

Svar 8

Svar 9

Spørgsmål 5 / 9

Hvor kommer lyden fra?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Svar 5

Svar 6

Svar 7

Svar 8

Svar 9

Spørgsmål 6 / 9

Hvor kommer lyden fra?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Svar 5

Svar 6

Svar 7

Svar 8

Svar 9

Spørgsmål 7 / 9

Hvor kommer lyden fra?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Svar 5

Svar 6

Svar 7

Svar 8

Svar 9

Spørgsmål 8 / 9

Hvor kommer lyden fra?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Svar 5

Svar 6

Svar 7

Svar 8

Svar 9

Spørgsmål 9 / 9

Hvor kommer lyden fra?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Svar 5

Svar 6

Svar 7

Svar 8

Svar 9

Eksperiment færdigt

Prøv igen og se om du kan gøre det bedre.

Dine resultater

af

rigtig svar
2
9
Retningsbestemmelse af lyd
;
Boundary effekt

Boundary effekten gør, at en højttalers dybe frekvenser forstærkes, hvis man stiller den op ad en væg eller i et hjørne – i stedet for at stille den frit i rummet. I det eksperiment, du lige har prøvet, er forskellen på højttalerens lyde kunstigt skabt på computeren. Når du flytter højttaleren i eksperimentet hen i hjørnet, forstærkes basfrekvenserne fra 0 til omkring 300 hertz, og eksperimentet er udformet sådan, at du og Lyduniversets andre brugere tydeligt vil kunne høre, at bassen bliver kraftigere. I virkelighedens verden vil de dybe frekvenser kunne opleves som værende op til tre gange kraftigere, når en højttaler placeres i et hjørne i forhold til, hvis den står frit i rummet. 

Boundary effekt
HVOR SKAL HØJTTALEREN STÅ?

Prøv at flytte højttaleren ind i hjørnet og hør, hvad der sker med lyden. Det, du oplever, er et simuleret eksempel på den såkaldte “boundary effekt”. Hvis du klikker på pilen i venstre hjørne, kan du lære mere om boundary effekten.

Tryk for at stoppe eksperimentet.
Før du stopper det, så prøv at flytte højttaleren ind i hjørnet og hør forskellen på lyden.
Tryk for at starte eksperimentet
3
9
Boundary effekten
;
Hvad er rumklang?

I den første af formidlingsvideoerne kan du høre akustiker Villy Hansen forklare, hvad rumklang egentligt er. I de tre følgende videoer giver han eksempler på, hvordan forskellige rum påvirker lyd. Du kan også høre lydtekniker Jørgen Lindholm fortælle, hvordan akustikken bl.a. er i teatersalen i Musikteatret Holstebro, og hvordan man ved hjælp af kunstig rumklang og forskellige effekter kan manipulere med lyden i salen. God fornøjelse.

Hvad er rumklang
Det lyddøde rum
Det lydhårde rum
Auditorium på DTU
Rumklang i koncertsale
Kunstig rumklang og ekko
Akustikken i Knudsens
HVOR ER JEG?

I dette eksperiment skal du prøve at afgøre, hvor personen i lydklippene befinder sig. Det eneste, du har at gå efter, er, hvordan rummet påvirker personens stemme – så du skal høre godt efter. Der er 12 runder i alt, og du får 4 svarmuligheder til hvert lydklip. Du kan lære meget mere om rumklang, hvis du klikker på pilen nede i venstre hjørne af skærmen.

Spørgsmål 1 / 12

Hvilket rum/sted påvirker lyden på denne måde?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Spørgsmål 2 / 12

Hvilket rum/sted påvirker lyden på denne måde?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Spørgsmål 3 / 12

Hvilket rum/sted påvirker lyden på denne måde?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Spørgsmål 4 / 12

Hvilket rum/sted påvirker lyden på denne måde?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Spørgsmål 5 / 12

Hvilket rum/sted påvirker lyden på denne måde?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Spørgsmål 6 / 12

Hvilket rum/sted påvirker lyden på denne måde?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Spørgsmål 7 / 12

Hvilket rum/sted påvirker lyden på denne måde?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Spørgsmål 8 / 12

Hvilket rum/sted påvirker lyden på denne måde?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Spørgsmål 9 / 12

Hvilket rum/sted påvirker lyden på denne måde?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Spørgsmål 10 / 12

Hvilket rum/sted påvirker lyden på denne måde?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Spørgsmål 11 / 12

Hvilket rum/sted påvirker lyden på denne måde?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Spørgsmål 12 / 12

Hvilket rum/sted påvirker lyden på denne måde?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Eksperiment færdigt

Prøv igen og se om du kan gøre det bedre.

Dine resultater

af

rigtig svar
4
9
Rumklang
;
Højttalerenheden
Højttaleren i kabinet
Forskellige enheder
Akustisk port
Slavebas
Active speaker
Højttalerens oprindelse
Den dynamiske højttaler
Højttalerens udvikling
Højttalertyper
HVORDAN VIRKER EN HØJTTALER?

På billedet øverst til højre ser du et kabinet med tre højttalerenheder. Du kan se enhedernes membraner slå ud og ind, når du skruer op og ned for bas-, mellemtone- eller diskantfrekvenserne. I virkelighedens verden går svingningerne meget hurtigere. Hvis du klikker på pilen i venstre hjørne, kan du lære meget mere om, hvordan højttaleren virker.

Tryk for at stoppe eksperimentet.
Prøv at skrue op og ned for diskant-, mellemtone- og basfrekvenserne og hør, hvordan det påvirker lyden.
Tryk for at starte eksperimentet
Bass
Mellem
Diskant
Skru op og ned for de forskellige kontrol bar og hør/se forskellen
5
9
Højttaleren
;
Øret

Til højre kan du se et tværsnit af det menneskelige øre. Du kan klikke på de forskellige elementer i øret og få at vide, hvad de hedder. Hammeren, ambolten og stigbøjlen sidder i det, man kalder for mellemøret. Mellemøret er et af de tre områder, øret opdeles i – de to andre er det ydre øre og det indre øre. Nedenfor kan du høre akustiker Villy Hansen fortælle om hvert område.

Det ydre øre
Mellemøret
Det indre øre
Det ovale vindue
Buegang
Det runde vindue
Det indre øre
Eutakiske rør
Balancenerven
Øremuslingen
Hørenerven
Det ydre øre
Mellem øret
Sneglen
Stigebøjlen
Ambolten
Hammeren
Øregangen
Trommehinden
TILBLIVELSEN AF MENNESKETS TRE MINDSTE KNOGLER

Klik dig igennem den fascinerende fortælling om tilblivelsen af menneskets tre mindste knogler – hammeren, stigbøjlen og ambolten. De tre knogler sidder alle i mellemøret og udgør tilsammen en central del af menneskets hørelse. Du kan lære meget mere om mellemøret og det ydre og indre øre, hvis du klikker på pilen nede i venstre side af skærmen.

6
9
Øret
;
Lydafspilningsteknologiens udvikling

Her på siden uddyber akustiker Villy Hansen nogle af de områder, som bliver nævnt i videoen på forrige side. Herudover giver han et bud på, hvordan fremtidens oplevelsesdesign bliver. Hvis du gerne vil vide mere om binaural lyd, som også nævnes i videoen, skal du klikke på menu og derefter på ’Binaural lyd’.

Hvad er mono?
Hvad er stereo?
Hvad er ambiofoni?
Surround Sound
Fremtidens oplevelsesdesign
LYDGENGIVELSENS HISTORIE

Her kan du blive klogere på, hvordan reproduktionen af lyd har udviklet sig fra sidste halvdel af 1800-tallet og frem mod nutidens yderst naturtro lydgengivelser. De teknologiske og akustiske landevindinger, som omtales i videoen, kan du lære mere om, hvis du klikker på pilen i venstre hjørne.

Tag hovedtelefoner på

og tryk på play
7
9
Fra mono til multikanal
;
Frekvens, amplitude og ultralyd

I de to første formidlingsvideoer fortæller lektor Jesper Nørgaard om frekvens, amplitude og overtoner. I sidste video forklarer lydekspert Mathias Lyhne, hvad ultralyd er, og hvordan bestemte dyrearter orienterer sig ved hjælp af disse højfrekvente signaler.

Frekvens og toner
Ørets karateristik
Dyr og ultralyd
LYDENS GRAFISKE AFBILDNING

Hvis du klikker på et af instrumenterne, kan du høre det spille en tone. Samtidig kan du se to forskellige afbildninger af lyden, hvor den ene viser frekvens/amplitude og den anden tid/amplitude. Hvis du klikker på youtube-ikonet, kan du se afbildningerne i større størrelse. Du kan få mere viden om frekvens, amplitude, menneskets hørelse og ultralyde, hvis du trykker på pilen i venstre hjørne.

Grafisk afbildning af lyd

Se (og hør) forskellen på instrumenternes toner

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

8
9
Frekvens, amplitude og ultralyd
;
Hvad er foley?

Det eksperiment, som du lige har prøvet, sætter fokus på, hvordan lydsiden til den lille tegnefilm er skabt. Henrik Gugge Garnov er direktør, medejer og tonemester ved lydproduktionsfirmaet Gilyd, og i de tre videoer her på siden forklarer han, hvad foley betyder, hvad en foley-artist laver, og hvordan vedkommende griber sine opgaver an.

Hvad er foley?
Foley eksempler
Foleygraven
HVILKE LYDE ER BRUGT TIL TEGNEFILMEN?

Når du trykker play, ser du en bid af en tegnefilm. Til hvert filmklip hører et spørgsmål, som du skal svare på, efter du har set klippet. Du skal derfor lytte godt efter. Efter eksperimentet kan du klikke på pilen i venstre hjørne og få mere at vide om, hvad foley er, og hvordan man laver lyd til film og serier.

Spørgsmål 1/4

Hvordan er lyden til hestens fodtrin lavet?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Spørgsmål 2/4

Hvordan er fuglens vingeslag lavet?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Spørgsmål 3/4

Hvilken lyd hører du, når soldaten banker på robotten?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Spørgsmål 4/4

Hvilken type sko bruges til ridderens fodtrin?

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Svar 4

Eksperiment færdigt

Prøv igen og se om du kan gøre det bedre.

Dine resultater

af

rigtig svar
9
9
Foley
;
Om Lyduniverset 2.0

Lyduniverset 2.0 er skabt af Struer Museum i samarbejde med Struer Statsgymnasium. Eksperimenterne, formidlingsvideoerne og sitets overordnede ide er lånt fra en permanent udstilling på Struer Museum, som (også) hedder Lyduniverset. I transformationen fra fysisk udstilling til digital læringsplatform er der kommet nye formidlingsvideoer til, og eksperimenterne er tilpasset det nye medie. Undervisningsforløb og -materiale er udarbejdet af underviserne på Struer Statsgymnasium. Al læringsmateriale er afprøvet og tilrettet. Lyduniverset 2.0-projektet har modtaget støtte fra Region Midtjylland og Lydens By-sekretariatet ved Struer Kommune.